Răng khoan đá gắn bi RG3050 (MSP: TS1039 )

Original price was: ₫99.Current price is: ₫1.

– răng khoan đá gắn đầu và bi vonfram cabide (tungsten cabide) sử dụng để khoan đá. Đặc biệt tốt với các loại đá có tính ăn mòn mạnh, cường độ không quá cao.

555
Răng khoan đá gắn bi RG3050 (MSP: TS1039 )

Original price was: ₫99.Current price is: ₫1.