Răng khoan đá TS122

Original price was: ₫33.Current price is: ₫0.

– Một sản phẩm do TMD phát triển.
– Đã được thử nghiệm cho kết quả vượt trội.
– Khoan đá rất rắn lên đến 1200 kG/cm2 .

Răng khoan đá TS122
Răng khoan đá TS122

Original price was: ₫33.Current price is: ₫0.