Răng khoan đá TS028P

Giá gốc là: ₫58.Giá hiện tại là: ₫0.

Một sản phẩm do TMD phát triển. Bền bỉ nhờ lớp gia cường và thiết kế tăng khả năng quay. Khoan đá rất rắn đến 190Mpa.

43EB0199 8B4B 42D8 BF06 8A7DD5AEEC6D
Răng khoan đá TS028P

Giá gốc là: ₫58.Giá hiện tại là: ₫0.