Răng khoan đá TS125

Original price was: ₫50.Current price is: ₫0.

– Một sản phẩm do TMD phát triển.
– Đã được thử nghiệm cho kết quả vượt trội.
– Khoan đá rất rắn lên đến 180Mpa.

IMG 1282
Răng khoan đá TS125

Original price was: ₫50.Current price is: ₫0.