Hiển thị tất cả 9 kết quả

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

Casing shoe D800

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

Casing shoe D712

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

Đầu đập PRD

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

Ống hơi PRD

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

Búa đập đá PRD

5. THIẾT BỊ VẬT TƯ PRD

CASING SHOE D600 khoan đá