Gầu cắt vành quả na (quả dứa) khoan đá ( MSP: TB1002)