Răng khoan đá (cau khoan đá) gắn miếng hợp kim RG3055LN9 (MSP: TS1040)

Danh mục: