Gầu cắt vành khoan đá

Original price was: ₫60,000,000.Current price is: ₫59,000,000.

Sử dụng cắt khoét phá đá. Có thể lấy phoi lên hoặc sử dụng gầu phá để tiếp tục phá đá tạo lỗ.

GCB 800 05
Gầu cắt vành khoan đá

Original price was: ₫60,000,000.Current price is: ₫59,000,000.