Răng khoan đá TS025

Original price was: ₫45.Current price is: ₫0.

– Một sản phẩm do TMD phát triển.
– Đã được thử nghiệm cho kết quả vượt trội.
– Khoan đá rất rắn lên đến 180Mpa.

Răng khoan đá TS025
Răng khoan đá TS025

Original price was: ₫45.Current price is: ₫0.