Búa đập đá PRD

– Sử dụng trong công tác khoan cọc nhồi, khoan dẫn thả cọc, cọc secand pile,…
– Hiệu quả với đá rắn và liền khối.