Casing shoe D400 ( OD435/ID 385) khoan đá

Mã: TS1041 Danh mục: