Lợi khoan đá casing shoe SH35/WS39

Giá gốc là: ₫29.Giá hiện tại là: ₫25.

còn 1500 hàng

L SH35 loi WS39
Lợi khoan đá casing shoe SH35/WS39

Giá gốc là: ₫29.Giá hiện tại là: ₫25.

Mã: TS1029 Danh mục: