Răng khoan đá quả nhót C31HD

– Dùng cho khoan đá phong hoá.
– Phù hợp với cọc đường kính nhỏ.
– Phù hợp với khoan cọc nhồi mini.